Medarbetare:

Kontakta oss

Medarbetare

Uppdrag
Bertil Andersson:
har lång (30 år) och bred erfarenhet som ledare i olika IT- befattningar i flera stora svenska företag. Atlas Copco (utvecklare, projektledare, olika chefsbefattningar till koncerrndatachef/CIO), Esselte (VD för Esselte DataCenter och Esselte Online), Folksam (chef Folksam Data/CIO) och NCC (koncern IT- chef/CIO mm).
Dessutom småföretagare under 15 år
  • en av två grundare av företaget IRIS verksamt inom datakvalitet och masterdata området
  • en av flera grundare av företaget Govern Styrning AB verksamt inom ägarstyrning av projekt, utbildning av styrgrupper och beställare och förändringsledning.
Bertils CV
Yvonne Kaplan:
Yvonne har lång och bred erfarenhet som ledare och konsult inom kommunikationsområdet och stöttar Bertil i det arbete han bedriver.
Yvonnes hemsida - Kaplankommunikation.se

Till första sidan