Uppdrag

Kontakta oss

Medarbetare

Uppdrag
NCC AB
  • IT-chef under ett intensivt skede med många genomgripande förändringar i applikationsmiljön och infrastruktur samt etablering av ett IT parternskap med WM data
  • Koordinering och förnyelse av IT verksamheten i NCC:s dotterbolag

Scancem AB

  • Rådgivare i samband med outsourcing

Statistiska Centralbyrån

  • Rådgivare i samband med outsourcing

Information & Registerservice i Sverige AB - IRIS

  • Startade företaget IRIS tillsammans med kollegan Eddie Johansson
  • VD och ansvarig för sälj och administration sedan start

Visual Strategy Norden AB

  • Aktiv i affärsutveckling, marknadsföring och sälj

Govern Styrning AB

  • En av flera grundare av företaget Govern Styrning AB verksamt inom ägarstyrning av projekt, utbildning av styrgrupper och beställare och förändringsledning


Till första sidan